วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมรับน้อง


ภาพกิจกรรม รับน้องถ่ายภาพรวมหมู เอ๊ย รวมหมู่
พาน้องออกกำลังกาย

น้องๆเล่นเกมส์

น้องๆตั้งใจเล่นเกมส์มาก
ระหว่างรอทำบายศรีน้อง
พานบายศรี

บูมน้อง
บูมน้องๆ จนน้องๆซึ่ง                                  ในกิจกรรมรับน้องนี้ มีกิจกรรมคือ บายศรีสู่ขวัญ ให้น้องเล่นเกมส์ บูมน้อง  ในกิจกรรมรับน้องนี้เกิดประโยชน์ คือ

  • ทำให้เกิดความสามัคคีกันในกลุ่มและในหมู่คณะ
  • มีความสุขสนุกสนาน
  • สร้างสัมพันธ์ไมตรีพี่กับน้อง
  • รู้จักเสียสละ
  • รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น