วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรม เอกการประถมศึกษา


ภาพกิจกรรม การประถมศึกษา


VDO การแสดง


VDO การแสดง
ก่อนเข้างาน
ระหว่างรอทำการแสดง

1 2 3 โพสคู่หู ชะนีกับลิง          กิจกรรม เอกประถมศึกษานี้ เกิดประโยชน์ คือ
  • ทำให้กล้าแสดงออก
  • ทำให้มีความอดทนในการฝึกซ้อม
  • ทำให้เกิดความสามัคคี
  • ทำให้เกิดความคิดริเริ่มสิ่งใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น