วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมปั่นจักรยาน ส่งเสริมสุขภาพ


ภาพกิจกรรม ปั่นจักรยานเหนื่อย!!ขอพักหน่อยขออีกหน่อย


ปั่นชมวิววัด

ชมธรรมชาติ
เหนื่อยๆๆ

พักอีกแระ


ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวก


          ในกิจกรรมปั่นจักรยาน ส่งเสริมสุขภาพ นั้นได้รับประโยชน์  คือ
  • ทำให้ร่างกายแข็งแรง
  • ฝึกความอดทน
  • ฝึกความมีน้ำใจช่วยเหลื่อซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น